Groningen Bereikbaar

Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke bestemming zijn. Daarom wordt er in en rond de stad fors geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. Zo gaat de komende jaren de zuidelijke ringweg op de schop. Ook worden het Hoofdstation, stationsgebied en spoor ingrijpend verbouwd. Alle investeringen hebben tot doel de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren en de noordelijke economie te versterken. Maar de werkzaamheden zijn zo omvangrijk dat ze tijdelijk nadelige gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de stad. Alle vooruitgang brengt tijdelijke overlast met zich mee maar de stad blijft beireikbaar. Het is wel verstandig voor je op pad gaat even de website www.groningenbereikbaar.nl te raadplegen. Wij staan in ieder geval klaar voor jullie bezoekje op welke dag en welk tijdstip dan ook!